Energetska sanacija
Energetska sanacija apartmajske hiše
BERGHI (BERGHI d.o.o.)

Namen projekta je izboljšati bivalne in delovne pogoje. Na podlagi izvedene operacije bomo zmanjšali stroške poslovanja podjetja zaradi uvajanja ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma večje rabe obnovljivih virov, zmanjšali okoljski vpliv delovanja podjetja na področju turizma in povečali dodano vrednost podjetja in dodano vrednost na zaposlenega, kjer načrtujemo da se bosta vrednosti dvignili nad slovensko povprečje v tej panogi.

Višina upravičenih stroškov operacije: 269.630,00 EUR; Višina sofinanciranja: 188.741,00 EUR.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)