APARTMENT BERGHI HOUSE I & II

Naslov

Borovška cesta 27
4280 Kranjska Gora
Slovenia

Telefon

+386 83 873 777

Podatki o podjetju

ID za DDV: SI78713684
Matična št: 6378676000

Pošljite sporočilo

Pogoji rezervacij in odpovedni pogoji

V primeru rezervacij brez možnosti vračila denarja (non-refundable), vračila niso možna.
V primeru odpovedi do 14 dni pred prihodom, se znesek vplačil vrne; za odpovedi manj kot 14 dni pred prihodom zaračunamo 100% zneska rezervacije.

Energetska sanacija apartmajske hiše BERGHI (BERGHI d.o.o.)

 

Namen projekta je izboljšati bivalne in delovne pogoje. Na podlagi izvedene operacije bomo zmanjšali stroške poslovanja podjetja zaradi uvajanja ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma večje rabe obnovljivih virov, zmanjšali okoljski vpliv delovanja podjetja na področju turizma in povečali dodano vrednost podjetja in dodano vrednost na zaposlenega, kjer načrtujemo da se bosta vrednosti dvignili nad slovensko povprečje v tej panogi.

 

Višina upravičenih stroškov operacije: 269.630,00 EUR; Višina sofinanciranja: 188.741,00 EUR.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si)

Firma: BERGHI, turizem in storitve, d.o.o.
Skrajšana firma: BERGHI d.o.o.
Sedež: Kranjska Gora
Poslovni naslov: Podbreg 7, 4280 Kranjska Gora
Osnovni kapital: 7.500,00 EUR
Poslovni račun pri: Delavska Hranilnica d.d., 1000 Ljubljana
IBAN: SI56 6100 0002 4114 838
SWIFT BIC: HDELSI22

Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Kranju, št. reg. vpisa 2013/2